Chiếc Lá

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lã Thắng

Chiều thu sang một mình, ngồi nhặt từng chiếc lá rơi, khẽ. Thoáng qua bao hè phố vắng tiếng người. Thời gian, qua nhanh kỷ niệm trôi nhanh. Ngày em di, mang trong anh từng chiều thu ấm áp. Kỷ niệm ngọt ngào người còn.