Tình Nghèo

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Trương Nhất Sinh & Phương Hoa

Ca sĩ khác: Thanh Tuyền & Duy Khánh; Mỹ Lan & Nhật Trường; Duy Quang & Hương Lan; Phượng Mai & Phương Lam; Thanh Tuyền & Duy Khánh (trước 75); Thanh Tuyền & Chế Linh; Hương Lan & Duy Khánh; Trang Thanh Lan & Quang Bình; Quang Lê & Ngọc Hạ; Thanh Tuyền

Nhớ nhớ thuở nào. Anh (lơ) cầy thuê. Em (lơ) dắt trâu. Đôi ta cùng (lơ) gặp nhau dưới cầu. Bóng mát (ý) cầu. Nhớ nhớ thuở nào. Anh (đây) làm công. Em (lơ) gánh rong. Miếng trầu cau (lơ) nên đôi vợ chồng. Đôi vợ (ừ).