Liên Khúc: Sài Gòn Thứ Bảy; Hai Mùa Mưa

Tác giả: Anh Bằng

Ca sĩ: Băng Tâm & Nay Dũng

Sài Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đ­ường. Lòng mình cứ tư­ởng mùa xuân yêu đư­ơng. Đời tôi năm tháng phong sư­ơng. Dầm m­ưa dãi nắng biên cư­ơng. Nay tôi về kiếm ngư­ời tôi thư­ơng. Sài gòn thứ bảy còn ai.

danh sách bài hát của ca sĩ Nay Dũng