Messenger

Tác giả: KaiSoul & Kaydee

Ca sĩ: KaiSoul & KayDee

Một ngày lại trôi...cánh hoa lại tàn. Nhìn màn hình không tối...cánh tay hoang mang. Ya...vạn vật vẫn thế...vẫn u mê...chỉ còn ta cô đơn giữa chiếc phone và đời. Nhìn từng post vui tươi mà sao lòng vẫn thấy chơi vơi. Nụ cười.

danh sách bài hát của ca sĩ KayDee