Tình Quay Gót

Tác giả: Quang Huy

Ca sĩ: Nguyên Vũ & Tuệ Anh & Tuệ Các & Việt Nguyên

Karaoke: Johnny Dũng (Karaoke)

Ca sĩ khác: Nguyên Khang; Đan Huy; Huy Vũ; Hòa Tấu; Nguyên Vũ; Đan Trường; Johnny Dũng; Johnny Dũng (Karaoke Beat)

Xuân nhưng sao lá rơi vàng còn lại đây thoáng chút thu buồn. Từ khi em đi mùa thu xanh xao úa tàn. Mây sao mây vẫn trôi nhanh về miền thương nhớ đến cuối chân trời. Chiều nay không em mà sao mây đen giăng ngang ngập.