11 Tháng 5 Ngày

Tác giả: Dương Trường Giang

Ca sĩ: Nguyễn Đặng Châu Anh

Chuyện kể là từ khi em sinh ra đã *** được yêu được chiều. Chuyện kể là ngày trong em trôi qua tất nhiên phải phiêu. Chuyện kể ừ thì xung quanh đôi khi nói ra nói vô thật nhiều. Ừ thì đôi lúc em cũng muốn tránh xa tình.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Đặng Châu Anh