Hoa Mộc Lan

Tác giả: QiL Dương

Ca sĩ: QiL Dương

Nàng theo chan tướng công. Đi về chốn phồn hoa. Riêng mỗi ta đợi mong một người xa. Đàn hạc bay bốn phương. Sao nay chỉ mình ta. Đau thương đôi cánh kia nay xa lạ. Phận nam nhi tứ phương. Chân ngạo bước non sông. Nay phải.

danh sách bài hát của ca sĩ QiL Dương