Gót Hồng Trên Con Đường Đất

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hà Phương & Lương Huy Kiệt

Một ngày thương thương. Nhớ nhớ. Anh. Đã đưa em. Ra xa thành phố. Để về, để về. Để về thăm lại quê ta. Để về. Thăm lại quê xưa. Chân em. Đã đi qua. Đi qua từng chốn. Xóm làng mỹ miều. Xóm làng mỹ miều. Mình đã thương.