Cùng Hát Lên (Sing)

Tác giả: Joe Raposo & Carpenters.

Ca sỹ thể hiện: Kiều Nga

Nào cùng hát lên cùng hát to cùng hát vang. Nhưng xin ca với niềm vui ta không rên rỉ sầu than. Nào cùng hát lên cùng hát vang lên để đời ta thấy lâu thêm. Và chớ lắng lo vì ta sẽ đi tìm cho những kẻ nghe ta hát ca. Nào.