Những album tạo bởi ThuyDuKhuc (11 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Roi nhu da ngay ngo 18 1704
VoTinh.. 16 1836
ThuyDuKhuc_NgoThuyMien 51 13274
ThuyDuKhuc_ThienKim 33 4812
ThuyDuKhuc_TrươngVu 24 7871
KhucThuyDu_QuangDung 61 12144
ThuyDuKhuc_PlayList1 50 11997
ThuyDuKhuc_PlayList2 24 5436
ThuyDuKhuc_TrinhLam 21 3306
ThuyDuKhuc_PhuQuang 57 9738
ThuyDuKhuc_DieuHuong 42 6626