Những album tạo bởi ThuyDuKhuc (11 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Roi nhu da ngay ngo 18 1750
VoTinh.. 16 1854
ThuyDuKhuc_NgoThuyMien 51 13569
ThuyDuKhuc_ThienKim 33 4905
ThuyDuKhuc_TrươngVu 24 7986
KhucThuyDu_QuangDung 61 12374
ThuyDuKhuc_PlayList1 50 12162
ThuyDuKhuc_PlayList2 24 5558
ThuyDuKhuc_TrinhLam 21 3345
ThuyDuKhuc_PhuQuang 57 10003
ThuyDuKhuc_DieuHuong 42 6714