Những album tạo bởi ThuyDuKhuc (11 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Roi nhu da ngay ngo 18 1808
VoTinh.. 16 1880
ThuyDuKhuc_NgoThuyMien 51 13985
ThuyDuKhuc_ThienKim 33 5034
ThuyDuKhuc_TrươngVu 24 8132
KhucThuyDu_QuangDung 61 12610
ThuyDuKhuc_PlayList1 50 12332
ThuyDuKhuc_PlayList2 24 5637
ThuyDuKhuc_TrinhLam 21 3426
ThuyDuKhuc_PhuQuang 57 10299
ThuyDuKhuc_DieuHuong 42 6844