Những album tạo bởi ThuyDuKhuc (11 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Roi nhu da ngay ngo 18 1910
VoTinh.. 16 1930
ThuyDuKhuc_NgoThuyMien 51 14501
ThuyDuKhuc_ThienKim 33 5188
ThuyDuKhuc_TrươngVu 24 8340
KhucThuyDu_QuangDung 61 12964
ThuyDuKhuc_PlayList1 50 12628
ThuyDuKhuc_PlayList2 24 5817
ThuyDuKhuc_TrinhLam 21 3532
ThuyDuKhuc_PhuQuang 57 11003
ThuyDuKhuc_DieuHuong 42 7068