Những album tạo bởi nguyen2969 (2 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Những Ca Khúc Để Đời 13 2010
Nhạc Tiền Chiến ( Thập niên 1938- 1954) 52 5551