Những album tạo bởi Lê Thanh Hòa (2 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giọng Ca Tứ Quý 51 9777
Nhạc Bất Hữu 97 22031