X32 and too much alcohol

X32 and too much alcohol
Người tạo: Old Forester
Ngày tạo: 27 tháng 3 năm 2015
Lượt xem: 498
Số bài hát: 1 bài
Nghe Album

Bài hát trong album

  1. Anh Bằng - Biết Rồi Nhưng Chưa Biết LMAO (Một chiến hữu X32 nhậu và karaoke. Tự đoán tên đi) - Dù Nắng Có Mong Manh

Ý KIẾN BÌNH LUẬN