Vì Sao Không Nói

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa) [Lời Việt: Huỳnh Nhật Tân & Nguyễn Thắng]

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Thắng

Trong đêm thâu anh đang mong em (yeah). Và em yêu nay đang khuất xa (ó ò). Thương nhớ mãi em yêu nay đâu rồi. Một mình anh nay đang nhớ mong (yeah). Tìm em mãi mù khơi...hỡi em hỡi. Thương yêu trao cho em năm xưa. Bờ.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thắng