Ước Mơ Kẻ Nghèo

Tác giả: Dương Huỳnh

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ

Ngâm:. Anh nghèo Em sống trong nhung gấm. Đời sao cách trở bởi cao sang. Thôi nhé từ đây đường hai lối. Bỏ lại sau lưng kỹ niệm sầu. Nếu duyên chúng mình rồi đây không thành. Nhớ thương em nhiều lòng thêm nát tan. Đêm đêm.

Mơ Ước Kẻ Nghèo

Tác giả: Dương Huỳnh

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ

Nếu duyên chúng mình rồi đây không thành. Nhớ thương em nhiều lòng thêm nát tan. Đêm đêm nhớ người vô vàn. Nhưng nghèo đâu dám mộng mơ. E tình ta sẽ dở dang. Nếu duyên chúng mình ngày mai lỡ làng. Biết ai sấm (?).