Mưa Trong Cuộc Đời (Who'll Stop The Rain)

Tác giả: Credance Clearance Revival

Ca sỹ thể hiện: Atomega

Từ lâu anh luôn mong đợi bàn tay nào hứng cơn mưa. Và mây đen như vô hình còn lấp che tia nắng ấm. Hãy cố giứ trong tim những ánh sáng hi vọng. Với tiến hát xua tan đêm dài mưa trong cuộc đời. Thời gian mang theo kỷ.