Những album tạo bởi Cô nàng dễ thương (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
NGỌC LAN 22 4634
TRỮ TÌNH Vol3 22 4909
TRỮ TÌNH Vol2 5 2365
TRỮ TÌNH Vol 1 6 3076