Những album tạo bởi Quý Sài Gòn (2 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Những tình khúc Phạm Duy 32 8758
Ý Lan 48 7069