Những album tạo bởi herotiep (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ - remix 1 3203
Nhạc sến 1 1602
Nhạc karaoke 6 8708