Bad Blood

Tác giả: Chưa Biết
It could've been me but it was you who went and bit off a little bit more than he could chew
You said you had it made but you've been had
The woman no good no how: I'm thinking may be the blood is bad
Bad (blood)
Bad (blood) the woman was born to lie
Makes promise she can't keep with a wink of an eye
Bad (blood) bad (blood) brother you've been deceived
It's bound to change your mind about all you believe
From where I stand it looks mighty strange how you let a woman like that treat you like small change
I don't understand what you've
Lookin' to find
The only thing bad blood do is mess up good man's mind
Hear me talking now
Bad (bad) blood (blood) the bitch is in the smile the lie is on the lips such an evil child
Bad (bad) blood (blood) is taking you for a ride
The only good thing about bad blood is lettin' it slide
Doo run doo run
Doo doo doo doo run run
Doo run doo run
Doo doo doo doo run run
Doo run doo run
Doo doo doo doo run run
Bad blood talking 'bout bad blood
Doo run doo run
Doo doo doo doo run run
Doo run doo run
Doo doo doo doo run run
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo run
Bad blood
Here we go
Bad (bad) blood (blood) the bitch is is the smile the lie is on the lips such an evil child
Bad (bad) blood (blood) is taking you for a ride
The only good thing about bad blood is lettin' it slide
The only good thing about bad blood is lettin' it slide

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1075 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4