Beautiful World

Tác giả: Chưa Biết
It's a beautiful world we live in
A sweet romantic place
Beautiful people everywhere
the way they show they care
It make me want to say
It's a beautiful world
It's a beautiful world
It's a beautiful world
For you
For you
For you
It's a wonderful time to be here
It's nice to be alive
Wonderful people everywhere
The way they comb their hair
It make me want to say
It's a wonderful place
It's a wonderful place
It's a wonderful place
For you
For you
For you Hey
Tell me what I see
Boy and girl with new clothes on
You can shake it to me all night long hey hey

It's a beautiful world we live in
A sweet romantic place
Beautiful people everywhere
the way they show they care
It make me want to say
It's a beautiful world
It's a beautiful world
It's a beautiful world
For you
For you
For you
Hey
It's not for me (It's a beautiful world)
for you (It's a beautiful world) for you
(It's a beautiful world) for you
(It's a beautiful world) not me
(It's a beautiful world)
(It's a beautiful world)
(It's a beautiful world)
(It's a beautiful beautiful world)
(It's a beautiful beautiful world)
(It's a beautiful beautiful world)
(It's a beautiful beautiful world)
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 1932 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4