Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trữ tình lính chiến 30 1158
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1492
CHÀO XUÂN 2014 39 3737
TÌNH KHÚC TANGO 6 3029
nhac trẻ 21 2275
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 8103
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 102640
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 10186
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 12469
YÊU NHẠC.com 37 4254