Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trữ tình lính chiến 30 649
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1400
CHÀO XUÂN 2014 39 3523
TÌNH KHÚC TANGO 6 2916
nhac trẻ 21 2158
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 7561
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 100279
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 9795
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 11792
YÊU NHẠC.com 37 4011