Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trữ tình lính chiến 30 773
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1426
CHÀO XUÂN 2014 39 3558
TÌNH KHÚC TANGO 6 2938
nhac trẻ 21 2192
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 7689
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 100716
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 9865
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 11929
YÊU NHẠC.com 37 4079