Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1300
CHÀO XUÂN 2014 40 3263
TÌNH KHÚC TANGO 6 2762
nhac trẻ 21 1956
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 6731
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 94216
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 8692
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 10750
YÊU NHẠC.com 37 3668