Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1310
CHÀO XUÂN 2014 40 3286
TÌNH KHÚC TANGO 6 2783
nhac trẻ 21 1986
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 6857
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 95605
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 8913
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 10917
YÊU NHẠC.com 37 3711