Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trữ tình lính chiến 30 986
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1445
CHÀO XUÂN 2014 39 3614
TÌNH KHÚC TANGO 6 2986
nhac trẻ 21 2227
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 7865
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 101595
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 9986
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 12171
YÊU NHẠC.com 37 4151