Bicycle Race

Tác giả: Chưa Biết
I WANT TO RIDE MY
I WANT TO RIDE
MY BICYCLE
I WANT TO RIDE MY BIKE
I WANT TO RIDE
MY BICYCLE
I WANT TO RIDE IT
WHERE I LIKE
I SAY WHITE
I SAY BITE
I SAY HEY MAN
JAWS WAS NEVER
MY SCENE
AND I DON'T LIKE
STAR WARS
I SAY ROYCE
GIVE ME A CHOICE
I SAY CHRIST
I DON'T BELIEVE IN
PETER PAN
FRANKENSTEIN
OR SUPERMAN
I WANT TO RIDE MY
I WANT TO RIDE
MY BICYCLE
I WANT TO RIDE MY BIKE
I WANT TO RIDE
MY BICYCLE
I WANT TO RIDE MY
SO FORGET
ALL YOUR DUTIES
OH YEAH
SO LOOK OUT FOR
THOSE BEAUTIES
OH YEAH
BI BI BI
I WANT TO RIDE MY
BICYCLE BICYCLE
I WANT A BICYCLE RACE
HEY
I SAY CAINE
I SAY WAYNE
I SAY COOL IT MAN
I DON'T WANNA BE
THE PRESIDENT
OF AMERICA
I SAY CHEESE
I SAY PLEASE
I SAY JESUS
I DON'T WANNA BE
A CANDIDATE FOR
VIETNAM OR WATERGATE 'CAUSE
ALL I WANNA DO IS
YEAH
HEY
I WANT TO RIDE MY
COME ON
I WANT TO RIDE
MY BICYCLE
I WANT TO RIDE MY BIKE
I WANT TO RIDE
MY BICYCLE
I WANT TO RIDE IT
WHERE I LIKE
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 852 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4