Born To Be Wild

Tác giả: Chưa Biết
Get your motor runnin'
Head down on the high way
Lookin' for adventure
In whatever comes our way
Yeah darlin' gonna make it happen
Take the world in a love embrace
Fire all of your guns at once and
Explode into space
I like smoke and lightnin'
Heavy metal thunder
Racin' with the wind
And the feelin' that
I'm under
Yeah darlin' gonna make it happen
Take the world in a love embrace
Fire all of your guns at once and
Explode into space
Like a true nature's child
We were born born to be wild
We can climb so high
I never wanna die
Born to be wild
Born to be wild

Get your motor runnin'
Head down on the high way
Lookin' for adventure
In whatever comes our way
Yeah darlin' gonna make it happen
Take the world in a love embrace
Fire all of your guns at once and
Explode into space
I like smoke and lightnin'
Heavy metal thunder
Racin' with the wind
And the feelin' that
I'm under
Yeah darlin' gonna make it happen
Take the world in a love embrace
Fire all of your guns at once and
Explode into space
Like a true nature's child
We were born born to be wild
We can climb so high
I never wanna die
Born to be wild
Born to be wild
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 821 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4