But I Do Love You

Tác giả: Chưa Biết
I DON'T LIKE TO
BE ALONE IN THE NIGHT
AND I DON'T LIKE TO
HEAR I'M WRONG
WHEN I'M RIGHT
AND I DON'T LIKE TO
HAVE THE RAIN
ON MY SHOES
BUT I DO LOVE YOU
BUT I DO LOVE YOU
I DON'T LIKE TO
SEE THE SKY
PAINTED GRAY
AND I DON'T LIKE WHEN
NOTHIN'S GOIN' MY WAY
AND I DON'T LIKE TO
BE THE ONE
WITH THE BLUES
BUT I DO LOVE YOU
BUT I DO LOVE YOU
LOVE EVERYTHING
ABOUT THE WAY
YOU'RE LOVIN' ME
THE WAY
YOU LAY YOUR HEAD
UPON MY SHOULDER
WHEN YOU SLEEP
AND I LOVE TO KISS YOU
IN THE RAIN
I LOVE EVERYTHING
YOU DO
OH I DO
AND I DON'T LIKE TO
TURN THE RADIO ON
JUST TO FIND I
MISSED MY
FAVORITE SONG
AND I DON'T LIKE TO
BE THE LAST
WITH THE NEWS
BUT I DO LOVE YOU
BUT I DO LOVE YOU
I LOVE EVERYTHING
ABOUT THE WAY
YOU'RE LOVIN' ME
THE WAY
YOU LAY YOUR HEAD
UPON MY SHOULDER
WHEN YOU SLEEP
AND I LOVE TO KISS YOU
IN THE RAIN
I LOVE EVERYTHING
YOU DO
OH I DO
AND I DON'T LIKE TO
BE ALONE IN THE NIGHT
AND I DON'T LIKE TO
HEAR I'M WRONG
WHEN I'M RIGHT
AND I DON'T LIKE TO
HAVE THE RAIN
ON MY SHOES
BUT I DO LOVE YOU
BUT I DO LOVE YOU
BUT I DO LOVE YOU
BUT I DO LOVE YOU
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1068 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4