Child In Time

Tác giả: Chưa Biết
Sweet child in time
You'll see the line
Line that's drawn between
Good and bad
See the blind man shooting at the world
Bullets flying taking toll
If you've been bad
And Lord
I bet you have
And you've been hit by the flying lead
You'd better close your eyes and bow your head
Wait for the ricochet
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
I wanna send you home
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah

Sweet child in time
You'll see the line
Line that's drawn between
Good and bad
See the blind man shooting at the world
Bullets flying taking toll
If you've been bad
And Lord
I bet you have
And you've been hit by the flying lead
You'd better close your eyes and bow your head
Wait for the ricochet
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
I wanna send you home
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
Ah ah ah
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 754 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4