Crying Time

Tác giả: Chưa Biết
Oh it's crying time again
You're gonna leave me
I can see that far away look
In your eyes
I can tell by the way you hold me darling
That it won't be long
Before it's crying time
Now they say that absence make
The heart grow fonder
And that years are only rain
To make love grow
Well my love for you
Could never grow no stronger
If I live to be a hundred years old
Now they say that you found someone
To love better
That's the way it happened every time before and it's you as the sun shines up tomorrow
Crying time will start
When you walk out the door
Oh it's crying time again
You're gonna leave me
I can see that far away look
In your eyes
I can tell by the way
You hold me darling
That it won't be long
Before it's crying time
Now they say that absence make
The heart grow fonder
And that years are only rain
To make love grow
Well my love for you could never grow no stronger
If I live to be a hundred years old
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 774 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4