Don't Bring Me Down

Tác giả: Chưa Biết
ONE TWO
ONE TWO THREE
YOU GOT ME RUNNIN'
GOIN' OUTTA MY MIND
YOU GOT ME THINKIN'
THAT I'M WASTIN' MY TIME
DON'T BRING ME DOWN
NO NO NO NO NO
OOH OOH HOO
I'LL TELL YOU ONCE MORE
BEFORE I GET OFF
THE FLOOR
DON'T BRING ME DOWN
YOU WANNA STAY OUT
WITH YOUR
FANCY FRIENDS
I'M TELLIN' YOU
IT'S GOTTA BE THE END
DON'T BRING ME DOWN
NO NO NO NO NO
OOH OOH HOO
I'LL TELL YOU ONCE MORE
BEFORE I GET OFF
THE FLOOR
DON'T BRING ME DOWN
DON'T BRING ME DOWN
BRUCE
DON'T BRING ME DOWN
BRUCE
DON'T BRING ME DOWN
BRUCE
DON'T BRING ME DOWN
WHAT HAPPENED TO
THE GIRL I USED TO KNOW
YOU LET YOUR MIND
OUT SOMEWHERE
DOWN THE ROAD
DON'T BRING ME DOWN
NO NO NO NO NO
OOH OOH HOO
I'LL TELL YOU ONCE MORE
BEFORE I GET OFF
THE FLOOR
DON'T BRING ME DOWN
YOU'RE ALWAYS
TALKIN' 'BOUT
YOUR CRAZY NIGHTS
ONE OF THESE DAYS
YOU'RE GONNA
GET IT RIGHT
DON'T BRING ME DOWN
NO NO NO NO NO
OOH OOH HOO
I'LL TELL YOU ONCE MORE
BEFORE I GET OFF
THE FLOOR
DON'T BRING ME DOWN
DON'T BRING ME DOWN
BRUCE
DON'T BRING ME DOWN
BRUCE
DON'T BRING ME DOWN
BRUCE
DON'T BRING ME DOWN
YOU'RE LOOKIN' GOOD
JUST LIKE A SNAKE
IN THE GRASS
ONE OF THESE DAYS
YOU'RE GONNA
BREAK YOUR GLASS
DON'T BRING ME DOWN
NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
OOH OOH HOO
I'LL TELL YOU ONCE MORE
BEFORE I GET OFF
THE FLOOR
DON'T BRING ME DOWN
YOU GOT ME SHAKIN'
GOT ME RUNNIN' AWAY
YOU GOT ME CRAWLIN'
UP TO YOU EVERY DAY
DON'T BRING ME DOWN
NO NO NO NO NO
OOH OOH HOO
I'LL TELL YOU ONCE MORE
BEFORE I GET OFF
THE FLOOR
DON'T BRING ME DOWN
DOWN DOWN
DOWN DOWN DOWN
I'LL TELL YOU ONCE MORE
BEFORE I GET OFF
THE FLOOR
DON'T BRING ME DOWN
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1425 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4