Don't Turn Around

Tác giả: Chưa Biết
Don't tell me that you wanna leave
If you wanna leave
I won't beg you to stay and if you gotta go darling maybe it's better that way
I'm gonna be strong
I'm gonna do fine don't worry about this heart of mine don't turn around cause you're gonna see my heart breaking don't turn around
I don't want you seeing me cry just walk away it's tearing me apart that you're leaving
I'm letting you go but I won't let you know
I won't let you know

I won't miss your arms around me
Holding me tight (Holding me tight)
And if you ever think about me just know that
I'll be alright (I'll be alright)
I'm gonna be strong
I'm gonna do fine don't worry about this heart of mine
Don't turn around cause you're gonna see my heart breaking
Don't turn around
I don't want you seeing me cry just walk away it's tearing me apart that you're leaving
I'm letting you go but I won't let you know
I wish that
I could scream out loud that I love you
I wish that I could say to you
Don't go don't turn around cause you're gonna see my heart breaking don't turn around
I don't want you seeing me cry just walk away it's tearing me apart that you're leaving
I'm letting you go
Don't turn around
Cause you're gonna see my heart breaking
Don't turn around
I don't want you seeing me cry just walk away it's tearing me apart that you're leaving
I'm letting you go
Don't turn around
Cause you're gonna see my heart breaking
Don't turn around
I don't want you seeing me cry just walk away it's tearing me apart that you're leaving
I'm letting you go
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 870 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4