Earth Angel

Tác giả: Chưa Biết
Earth angel earth angel
Would you be mine
My darling dear love you all the time
I'm just a fool a fool in lovewith you
Earth angel earth angel the one I adore love you forever and evermore
I'm just a fool a fool in love with you you
I live for you and I knew the vision of your love lovely flesh
I hope and I pray that someday
I'll be the vision of your happiness
Earth Angel earth angel please be mine my darling dear love you all the time
I'm just a fool a fool in love with you you
I've felt you and I knew
The vision of your loneliness
I hope and I pray that someday that I be the vison of your happiness
Oh oh oh
Earth Angel earth angel please be miner love you all the time
I'm just a fool a fool in love with you
Earth Angel
Angel
will be mine
Earth angel love you all the time
A fool in love with you
A fool in love with you
Earth angel earth angel
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 894 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4