Talkin' 'bout A Revolution

Tác giả: Chưa Biết
DON'T YOU KNOW
THEY'RE TALKIN' ABOUT
A REVOLUTION
IT SOUNDS
LIKE A WHISPER
DON'T YOU KNOW
THEY'RE TALKIN' ABOUT
A REVOLUTION
IT SOUNDS
LIKE A WHISPER
WHILE THEY'RE STANDING
IN THE WELFARE LINES
CRYING AT
THE DOORSTEPS
OF THOSE
ARMIES OF SALVATION
WASTING TIME IN THE
UNEMPLOYMENT LINES
SITTIN' AROUND WAITING
FOR A PROMOTION
DON'T YOU KNOW
THEY'RE TALKIN' ABOUT
A REVOLUTION
IT SOUNDS
LIKE A WHISPER
POOR PEOPLE
GONNA RISE UP
AND GET THEIR SHARE
POOR PEOPLE
GONNA RISE UP
AND TAKE WHAT'S THEIRS
DON'T YOU KNOW
YOU BETTER RUN RUN
RUN RUN RUN RUN RUN
RUN RUN RUN RUN RUN
OH I SAID YOU BETTER
RUN RUN RUN RUN RUN
RUN RUN RUN RUN RUN
RUN RUN 'CAUSE FINALLY
THE TABLES ARE
STARTING TO TURN
TALKIN' 'BOUT
A REVOLUTION
YES FINALLY
THE TABLES ARE
STARTING TO TURN
TALKIN' 'BOUT
A REVOLUTION
HOLD ON
TALKIN' 'BOUT
A REVOLUTION
OH WHILE THEY'RE
STANDING IN
THE WELFARE LINES
CRYING AT
THE DOORSTEPS
OF THOSE
ARMIES OF SALVATION
WASTING TIME IN THE
UNEMPLOYMENT LINES
SITTIN' AROUND WAITING
FOR A PROMOTION
DON'T YOU KNOW
THEY'RE TALKIN' ABOUT
A REVOLUTION
IT SOUNDS
LIKE A WHISPER
AND FINALLY
THE TABLES ARE
STARTING TO TURN
TALKIN' 'BOUT
A REVOLUTION
YES FINALLY
THE TABLES ARE
STARTING TO TURN
TALKIN' 'BOUT
A REVOLUTION
HOLD ON
TALKIN' 'BOUT
A REVOLUTION
HOLD ON
TALKIN' 'BOUT
A REVOLUTION
HOLD ON
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 728 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4