Working In The Coal Mine

Tác giả: Chưa Biết
WORKIN' IN A COAL MINE
GOIN' DOWN DOWN DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
WHOOP ABOUT TO
SLIP DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
GOIN' DOWN DOWN DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
WHOOP ABOUT TO
SLIP DOWN
FIVE O'CLOCK
IN THE MORNIN'
I'M ALREADY UP
AND GONE
LORDY I'M SO TIRED
HOW LONG CAN
THIS GO ON
THAT A-WORKIN'
IN A COAL MINE
GOIN' DOWN DOWN DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
WHOOP ABOUT TO
SLIP DOWN
WORKIN' GOIN'
A-WORKIN' WHOOP
ABOUT TO SLIP DOWN 'CAUSE I MAKE
A LITTLE MONEY
HAULIN' COAL
BY THE TON
BUT WHEN SATURDAY
ROLLS AROUND
I'M TOO TIRED
FOR HAVING FUN
WORKIN' IN A COAL MINE
GOIN' DOWN DOWN DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
WHOOP ABOUT TO
SLIP DOWN
A-WORKIN' GOIN'
A-WORKIN' WHOOP
ABOUT TO SLIP DOWN
LORD I'M SO TIRED
HOW LONG
CAN THIS GO ON
THAT A-WORKIN'
IN A COAL MINE
GOIN' DOWN DOWN DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
WHOOP ABOUT TO
SLIP DOWN
A-WORKIN' GOIN'
A-WORKIN' WHOOP
ABOUT TO SLIP DOWN
FIVE O'CLOCK
IN THE MORNIN'
I'M ALREADY UP
AND GONE
LORDY I'M SO TIRED
HOW LONG CAN
THIS GO ON
THAT A-WORKIN'
IN A COAL MINE
GOIN' DOWN DOWN DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
WHOOP ABOUT TO
SLIP DOWN
A-WORKIN' GOIN'
A-WORKIN' WHOOP
ABOUT TO SLIP DOWN 'CAUSE I MAKE
A LITTLE MONEY
HAULIN' COAL
BY THE TON
BUT WHEN SATURDAY
ROLLS AROUND
I'M TOO TIRED
FOR HAVING FUN
WORKIN' IN A COAL MINE
GOIN' DOWN DOWN DOWN
WORKIN' IN A COAL MINE
WHOOP ABOUT TO
SLIP DOWN
A-WORKIN' GOIN'
A-WORKIN' WHOOP
ABOUT TO SLIP DOWN
LORD I'M SO TIRED
HOW LONG
CAN THIS GO ON
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 837 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4