Những album tạo bởi Bằng Lăng Tím (3091 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Đêm Gọi Người Yêu 1 1
Những Chuyện Tình Ngang Trái 6 1
Đôi Ngả Chia Ly 10 1
Khổ Qua 12 2
Hát Cho Người Tình Phụ 3- Chế Linh 3 10 3
Quê Ngoại 9 3
Sắc Hoa Màu Nhớ- Phương Dung 10 4
Tâm Sự Đời Tôi-Chế Thanh 10 6
Hoa Sứ Nhà Nàng 2 (Tape) 9 5
Hoa Tím Ngày Xưa-Đình Văn; Phương Dung 8 5
Một Sớm Con Về 10 3
Tiếng Hát Bảo Yến 12 3
Đêm Say (Tape) 10 6
Mùa Pensée Nở-Đình Văn; Phương Dung 10 5
Bông Điên Điển-Tài Linh,Chế Thanh 9 5
Nhạc Tiền Chiến: Trở Về Dĩ Vãng 10 20
Màu Áo Hoa Rừng- Sài Gòn Của Tôi 10 7
Tình Ca Cho Em (Tape) 9 23
Khúc Nhạc Ly Hương 10 9
Phương Dung- Chuyện Ngày Xưa 10 14
Liên khúc Noel 12 19
Mẹ & Bông Bí Trắng 3 5
Hương Ca Miền Nam 5: Hồn Quê (Tape) 10 29
Phương Dung - Hoa Nở Về Đêm 8 13
Phương Dung - Tha La Xóm Đạo 10 6
Phương Dung - Sương Lạnh Chiều Đông 8 12
Mai Hương & Những Tuyệt Phẩm Đoàn Chuẩn - Từ Linh 9 8
Bóng Ngày Qua 10 19
Người Ở Lại Charlie 9 13
Bay Đi Cánh Chim Biển -Ý Lan 9 18
104 Pages12345678910>»