Những album tạo bởi Bằng Lăng Tím (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston) 20 196
Bloom 1 138
Blue Neighbourhood 13 144
Folklore (explicit) 16 140
mưa buồn 10 2481
Góc Khuất 14 1940