Chuyện Tình Đêm Hội Quán

Tác giả: Hùng Dũng

Lần đầu gặp em, nghe tiếng hát lời ca, trong đêm Hội Quán, cùng ngồi bên nhau, tôi luôn nhủ thầm sao, ta xem như bạn bè, và rồi một hôm, tôi nghe lòng bỗng ... nao nao khi cơn mưa kéo dài, đôi mắt u hoài, tâm hồn.

Chuyện Tình Bolero

Tác giả: Hùng Dũng

Vài lần bên em, anh yêu rất nhiều mà không sao ngõ lời. Nên mượn cung đàn, và lời ca cho anh tỏ cùng em. Điệu Bolero tay anh nâng từng phím, câu hát anh trao xin em hãy lắng nghe, mỗi khi gặp em làm cho tim anh run lên.

2 Pages<12