Nam Bộ Kháng Chiến

Tác giả: Tạ Thanh Sơn

Ca sỹ thể hiện: FM Band; Thanh Sử; Tốp Ca

Mùa thu rồi ngày hăm ba. Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô dân quân Nam. Nhịp chân tiến lên trận tiền. Thuốc súng Kém chân đi không. Mà lòng người giàu lòng vì nước. Nóp với giáo mang.