Save All Your Kisses For Me

Tác giả: Nhạc Ngoại
Though it hurts to go away
It's impossible to stay
But there's one thing I must say before I go
I love You (I love you) --you know
I'll be thinking of You in most everything I do
Now the time is moving on
And I really should be gone
But You keep me hanging on for one more smile
I love You (I love you) --all the while
With your cute little way
Will You promise that you'll save your
Kisses for me
Save all your kisses for me
Bye bye baby bye bye
Don't cry honey don't cry
Gonna walk out the door
But I'll soon be back for more

Kisses for me
Save all your kisses for me
So long honey so long
Hang on baby hang on
Don't You dare me to stay
Cause You know I'll have to say

That I've got to work each day
And that's why I go away
But I count the seconds till I'm home with You
I love You (I love you) --it's true
You're so cute honey -gee
Won't You save them up for me -your

Kisses for me
Save all your kisses for me
Bye bye baby bye bye
Don't cry honey don't cry
Gonna walk out the door
But I'll soon be back for more

Kisses for me
Save all your kisses for me
So long honey so long
Hang on baby hang on
Don't you dare me to stay
Cause you know
You've got to save your

Kisses for me
Save all your kisses for me
Bye bye baby bye bye
Don't cry honey don't cry
Won't You save them for me
Even though you're only three...
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: PPI_NZB
Bài này đã được xem 967 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4