Crazy (KC Jojo)

Tác giả: Nhạc Ngoại
don't know what... what I'm Gonna do

See,
baby I apologize
For all the things that I've done, that I've done
See I know that I've been a fool
For far too long
Baby you don't have to
Go and run away
Just come back to papa
Please baby baby won't you stay
If you really love me
Then why are you leaving me?
I can't live
Thinkin' about this crazy thang
I lose sleep
Just to daydream about you baby (oooh)

Chorus
I'm going crazy crazy crazy
Just from thinking about you lately (crazy, babe)
I'm going crazy crazy crazy
Just from thinking about you baby (I don't know what to do, ooh)
I'm going crazy crazy crazy crazy
Thinking about you lately (crazy, crazy, crazy)
I'm going crazy crazy (crazy crazy)
When I can't touch you
Crazy crazy (I'm going crazy)
When I can't hold you
Crazy crazy (I'm goin crazy) When I can't see you again

Said I'm going crazy
Baby baby baby baby
Said I'm going crazy

Now I've finally realized
That you are my true love
And I had a lot of time to think
And you're all I seem to keep think, to keep thinking of, yeah
Now I know I need you
Each and every day
I can't live without you
So don't run away
Baby you said that you love me
So why did you leave me
Why why why why?
I can't live
Thinkin' about this crazy day
I lose sleep
Just to daydream about you baby (oooh)

Chorus
I'm going crazy crazy crazy
Just been thinking about you lately (just from thinkin')
I'm going crazy crazy crazy
Just been thinking about you baby (I'm goin craze, I'm goin crazy)
I'm going crazy crazy crazy crazy (oaah)
Thinking about you lately (de de doodle do)
I'm going crazy crazy (crazy crazy)
When I can't touch you
Crazy crazy (I'm going crazy)
When I can't hold you
Crazy crazy (wooah) When I can't see you again

If I could see you again I would go
If I could see you again I 'd go crazy
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vulli
Bài này đã được xem 1866 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4