Power To All Our Friends

Tác giả: Nhạc Ngoại
Power to all our friends
To the music that never ends
To the people we want to be
Baby, power to you and me

There's one old man
Spent his life growing flowers
Caring for the bees
Power to the bees

There's one old lady
Spent her days making wine
The wine tasted fine
Power to the vine

Power to the boys who
played rock 'n' roll
And made my life so sweet
And to the girls I knew before
And those I've yet to meet

Power to all our friends
To the music that never ends
To the people we want to be
Baby, power to you and me

[ Find more Lyrics on http://mp3lyrics.org/DPc ]
There's one strong man
Ploughing in the valley
He's living off the land
Power to the land

There's some young girl
Laying down in Monte Carlo
Laying in the sun
Power to the sun

Power to the boys who
played rock 'n' roll
And made my life so sweet
And to the girls I knew before
And those I've yet to meet

Power to all our friends
To the music that never ends
To the people we want to be
Baby, power to you and me

Power to the boys who
played rock 'n' roll
And made my life so sweet
And to the girls I knew before
And those I've yet to meet

Power to all our friends
To the music that never ends
To the people we want to be
Baby, power to you and me

To the music that never ends
Baby, power to all our friends
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vulli
Bài này đã được xem 1018 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4