Another Girl Lyrics

Tác giả: The Beatles
For I have got another girl, another girl.
You're making me say that I've got nobody but you,
But as from today, well, I've got somebody that's new.
I ain't no fool and I don't take what I don't want,
For I have got another girl, another girl.
She's sweeter than all the girls and I met quite a few.
Nobody in all the world can do what she can do.
And so I'm telling you, "This time you'd better stop."
For I have got another girl. Another girl.
Who will love me till the end.
Through thick and thin
She will always be my friend.
I don't want to say that I've been unhappy with you,
But, as from today, well, I've seen somebody that's new.
I ain't no fool and I don't take what I don't want,
For I have got another girl. Another girl.
Who will love me till the end.
Through thick and thin
She will always be my friend.
I don't want to say that I've been unhappy with you,
But, as from today, well, I've seen somebody that's new.
I ain't no fool and I don't take what I don't want,
For I have got another girl. Another girl.
Another girl.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: theunknown
Bài này đã được xem 1173 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4