When The Saints Go Marching

Tác giả: Nhạc Ngoại
We are traveling in the footsteps
Of those who’ve gone before
But we’ll all be reunited (but if we stand reunited)
On a new and sunlit shore (then a new world is in store)

Oh when the saints go marching in
When the saints go marching in
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

And when the sun refuse (begins) to shine
And when the sun refuse (begins) to shine
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

When the moon turns red with blood
When the moon turns red with blood
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

On that hallelujah day
On that hallelujah day
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

Oh when the trumpet sounds the call
Oh when the trumpet sounds the call
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

Some say this world of trouble
Is the only one we need
But I’m waiting for that morning
When the new world is revealed

When the revelation (revolution) comes
When the revelation (revolution) comes
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

When the rich go out and work
When the rich go out and work
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

When the air is pure and clean
When the air is pure and clean
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

When we all have food to eat
When we all have food to eat
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in

When our leaders learn to cry
When our leaders learn to cry
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 835 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4