Những album tạo bởi luulinh (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Kiep ngheo 13 3451
Nỗi lòng 21 2599
Thiên tình sử 30 3526