Những album tạo bởi bakhia (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
New March 2012 2 1030
VCF Demo 6 1551
Siết Chặt 2 Bàn Tay Trắng 2 1038
Sen giua tuan 4 1566
Cô Đơn 7 3668
Than onsale weekend 8/20 2 1346
BaKhia 3 1619