Những album tạo bởi bakhia (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
New March 2012 2 1123
VCF Demo 6 1667
Siết Chặt 2 Bàn Tay Trắng 2 1117
Sen giua tuan 4 1645
Cô Đơn 7 3870
Than onsale weekend 8/20 2 1418
BaKhia 3 1699