Những album tạo bởi bakhia (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
New March 2012 2 1068
VCF Demo 6 1603
Siết Chặt 2 Bàn Tay Trắng 2 1074
Sen giua tuan 4 1603
Cô Đơn 7 3758
Than onsale weekend 8/20 2 1379
BaKhia 3 1653