Những album tạo bởi bakhia (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
New March 2012 2 1301
VCF Demo 6 1832
Siết Chặt 2 Bàn Tay Trắng 2 1247
Sen giua tuan 4 1826
Cô Đơn 7 4172
Than onsale weekend 8/20 2 1563
BaKhia 3 1829