Alice

Tác giả: Avril Lavigne
Trippin' out, Spinnin' around
I'm underground, I fell down
Yeah, I fell down

I'm freakin' out, so where am I now?
Upside down and I can't stop it now
It can't stop me now,
Ohhh

I,
I'll get by
I,
I'll survive
When the world's crashin' down
When I fall and hit the ground
I will turn myself around
Don't you try to stop me
I,
I won't cry

I'll play the game, but I can't stay
I've got my head on straight, and I'm not gonna change
I'm not gonna change

I'll win the race, keep up with the pace
Today's the day, that I start to pray
You can't get in my way
No

I,
I'll get by
I,
I'll survive
When the world's crashin' down
When I fall and hit the ground
I will turn myself around
Don't you try to stop me
I,
I won't cry

I found myself (Myself) in Wonderland
Get back on (Back on) my feet (My feet) again (Again)
Is this real? (Is this real?)
Is it pretend? (Is it pretend?)
I'll take (I'll take) a stand (A stand) until (Until) the end

I,
I'll get by
I,
I'll survive
When the world's crashin' down
When I fall and hit the ground
I will turn myself around
Don't you try to stop me!
I, I won't cry

I,
I'll get by
I,
I'll survive
When the world's crashin' down
When I fall and hit the ground
I will turn myself around
Don't you try to stop me!
I, and I won't cry
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 354 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4