Back In Love Again

Tác giả: Chưa Biết
Every time I move I lose...when I look I'm in
And every time I turn around...I'm back in love
I get mixed emotions...it's the way my feelings flow
Excuse me I'm only human...sometimes I...I just don't know
Every time I move I lose...when I look I'm in
And every time I turn around...I'm back in love again
(do do do do do...back in love again...do do do do do)

Back in love
When you put your arms around me...I feel so satisfied
I want to love you forever...I just can't...I can't decide
Every time I move I lose...when I look I'm in
And every time I turn around...I'm back in love again
(right back, right back...in love again) Alright (seems like, seems like)
Back in love...again

Now it's your lover...I know it's hard just to be a friend
That's something else I discovered...I guess I just don't ever want it to end
Every time I move I lose...when I look I'm in
And every time I turn around...I'm back in love again
(right back, right back...in love again...seems like, seems like)
That I'm back in love...again
(right back, right back...in love again) Alright (seems like, seems like)
I'm back in love again

I just don't believe it...back in love again
(right back, I'm back) I can't believe it
(right back, I'm back) Every time I turn around...back in love again
(right back, I'm back) I get so many mixed emotions...I'm back in love again
(right back, I'm back) Every time I turn around...oh my love Jones coming down
Back in love again
(right back, I'm back) Alright...alright...alright
(I'm back, I'm back) Help me, help me, help me...back in love
(I'm back, I'm back) Oh yeah...back in love again
(right back, I'm back) I get so many mixed emotions...yes I do
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: ale2011
Bài này đã được xem 353 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4