Con Đò Lỡ Hẹn

Tác giả: Nhạc Phạm Hoà Khánh, lời Phạm Thanh Thảo

Ca sỹ thể hiện: Lý Diệu Linh; Phạm Thanh Thảo; Trung Hậu; Hương Thủy; Lê Như; Diễm Thùy; Đức Lập; Ngọc Kiều Oanh; Hoàng Hiệp; Phượng Loan; Hoàng Tuấn Minh; Minh Nguyệt; Hoài Tân

Bóng đò cập ngang bến sông. Biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gởi trao tình em. Thầm mong ông tơ se mối để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho trọn tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Thanh Thảo (Lời)