Feel The Light

Tác giả: Chưa Biết
Here I go
Here I go
Feel better now
Feel better now

Here I go
Here I go
It's better now
Feel better now

Do you remember when we fell under
Did you expect me to reason with thunder
I still remember when time was frozen
What seemed forever was just a moment
Hurry up, hurry up
There's no more waiting
We're still worth saving

Feel the light
Shining in the dark of night
Remember what we forgot
I know it's a long shot
But we're bringing it all back
We're bringing it all back
Feel the light
Shining like the stars tonight
Remember what we forgot
I know it's a long shot
But we're bringing it all back
We're bringing it all back

Here I go
Here I go
Feel better now
Feel better now

Here I go
Here I go
It's better now
Feel better now

I still remember when things were broken
But put together the cracks will closin'

Hurry up
Hurry up
There's no more waiting
We're still worth saving

Feel the light
Shining in the dark of night
Remember what we forgot
I know it's a longshot
But we're bringing it all back
We're bringing it all back

Feel the light
Shining like the stars tonight
Remember what we forgot
I know it's a longshot
But we're bringing it all back
We're bringing it all back

You and I can have it all tonight
So let's bring it back it to light
Now we have another chance to fly
Another chance to make it right

Feel the light
Shining in the dark of night
Remember what we forgot
I know it's a long shot
But we're bringing it all back
We're bringing it all back

Feel the light
Shining like the stars tonight
Remember what we forgot
I know it's a long shot

Feel the light
Shining like the stars tonight
Remember what we forgot
I know it's a long shot
But we're bringing it all back
We're bringing it all back

Here we go
Here we go
Feel better now
Feel better now

Here we go
Here we go
It's better now
Feel better now
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 200 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4