Những album tạo bởi loi1020 (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
smokie 1 716
neo dương phu sa 1 1011
con trai thoi nay 1 1166
hotstuff 1 627
goc pho 1 1012
mandolay 1 698
xuan yeu thương 1 1703
california 1 938
loi nguyen 1 1234