Lưng Chừng

Tác giả: Nhạc Dân Chu, thơ Thy Linh

Ca sỹ thể hiện: Khánh Vy

Giữa lưng chừng cuộc sống. Buồn dâng nỗi mênh mông. Giữa lưng chừng hi vọng. Ôi bước mõi chập chùng... Giữa lưng chừng hạnh phúc. Hồn sao ngỡ xa xăm. Giữa bóng đời hoa gấm. Như vết nứt nẩy mầm. Ta miên man giấc ảo. Chìm.