1 + 1

Tác giả: Beyonce
If I ain't got nothing, I got you
If I ain't got something I don't give a damn, 'cause I got it with you
I don't know much about algebra, but I know one plus one equals two
And it's me and you
That's all we'll have when the world is through
'Cause baby we ain't got nothing without love
Darling you got enough for the both of us
So come on baby, make love to me
When my days look low, pull me in close and don't let me go
Make love to me, so when the worlds at war, let our love heal us all
Right now baby make love to me me me me me
Oh oh make love to me
Hey, I don't know much about guns but I
I've been shot by you
Hey, and I don't know when I'm gon' die, but I hope
That I'm gon' die by you
Hey, and I don't know much about fighting, but I, I know
I will fight for you
Hey, just when I ball up my fist I realize
That I'm laying right next to you
Baby we ain't got nothing but love
And darling you got enough for the both of us ooh
Make love to me when my days look low
Pull me in close and don't let me go
Make love to me so when the worlds at war
Let our love heal us all
Help me let down my guard
Make love to me me me me me
Oh oh make love to me me me me me
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: manin503
Người sửa: manin503
Bài này đã được xem 167 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4