Những album tạo bởi ThienDC (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tran Thien Thanh 25 3403
Huong Dao 4 688
Tu Cong Phung 22 1831
Phan chien 9 2706
09 Nghe lai 53 2304
08 Ho Hoang Yen, Thai Hoa 12 2218
06 Bai khong ten 20 6 1601
05 Bai khong ten 10 14 2136
04 Bolero 15 2264
03 Lam Phương 30 1833
02 Pham Duy 39 2676
01 Karaoke chon 58 6478