Những album tạo bởi ThienDC (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tran Thien Thanh 25 3306
Huong Dao 4 643
Tu Cong Phung 22 1698
Phan chien 9 2642
09 Nghe lai 53 2225
08 Ho Hoang Yen, Thai Hoa 12 2189
06 Bai khong ten 20 6 1550
05 Bai khong ten 10 14 2075
04 Bolero 15 2237
03 Lam Phương 30 1790
02 Pham Duy 39 2582
01 Karaoke chon 58 6354