Những album tạo bởi ThienDC (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tran Thien Thanh 25 3581
Huong Dao 4 749
Tu Cong Phung 22 1999
Phan chien 9 2812
09 Nghe lai 53 2394
08 Ho Hoang Yen, Thai Hoa 12 2280
06 Bai khong ten 20 6 1680
05 Bai khong ten 10 14 2231
04 Bolero 15 2302
03 Lam Phương 30 1923
02 Pham Duy 39 2782
01 Karaoke chon 58 6627